Spośród wszystkich kandydatów do III LO zostaną przyjęte te osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają największą liczbę punktów kwalifikacyjnych.

 

Absolwenci gimnazjum:

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt .


100 pkt. z testu gimnazjalnego

kryterium – egzamin gimnazjalny

wyniki

z egzaminu gimnazjalnego w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt.

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt.

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt.

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt.

wynik z języka obcego – poziom podstawowy

100%

x 0,2 = 20 pkt.


100 pkt. przydzielonych wg kryteriów ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną

K R Y T E R I U M

P U N K T Y

Oceny:

 • z języka polskiego
 • z matematyki
 • z dwóch przedmiotów wiodących
  • 1A - geografia, j.angielski 
  • 1B – fizyka, informatyka
  • 1B1 – fizyka, j.angielski/informatyka
  • 1C - biologia, chemia
  • 1C1 – geografia, biologia
  • 1D – biologia, chemia
  • 1E – geografia, WOS
  • 1Es – biologia, geografia
  • 1F – historia, j.angielski/WOS
  • 1G – biologia, język angielski

 

Punktacja ocen:

 • celujący (18 pkt.)
 • bardzo dobry (17 pkt.)
 • dobry (14 pkt.)
 • dostateczny (8 pkt.)
 • dopuszczający (2 pkt.)

max. 72 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

  7 pkt.

Za szczególne osiągnięcia uzyskane w olimpiadach, konkursach wiedzy, zawodach sportowych i artystycznych (zależnie od ich rangi i zasięgu – w oparciu o aktualne rozporządzenie MEN)

max. 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt.

 

 

Absolwenci szkoła podstawowej:

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt .


100 pkt. z egzaminu ósmoklasisty

kryterium – egzamin ósmoklasisty

wyniki

z egzaminu ósmoklasisty w %

punkty

w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt.

     

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt.

     

wynik z języka obcego

100%

x 0,3 = 30 pkt.


100 pkt. przydzielonych wg kryteriów ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną

K R Y T E R I U M

P U N K T Y

Oceny:

 • z języka polskiego
 • z matematyki
 • z dwóch przedmiotów wiodących
  • 1A - geografia, j.angielski 
  • 1B – fizyka, informatyka
  • 1B1 – fizyka, j.angielski/informatyka
  • 1C - biologia, chemia
  • 1C1 – geografia, biologia
  • 1D – biologia, chemia
  • 1E – geografia, WOS
  • 1Es – biologia, geografia
  • 1F – historia, j.angielski/WOS
  • 1G – biologia, język angielski

 

Punktacja ocen:

 • celujący (18 pkt.)
 • bardzo dobry (17 pkt.)
 • dobry (14 pkt.)
 • dostateczny (8 pkt.)
 • dopuszczający (2 pkt.)

max. 72 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  7 pkt.

Za szczególne osiągnięcia uzyskane w olimpiadach, konkursach wiedzy, zawodach sportowych i artystycznych (zależnie od ich rangi i zasięgu – w oparciu o aktualne rozporządzenie MEN)

max. 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt.