W sprawach związanych z koniecznością spotkania z dyrekcją

prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie.