R. Tyszka

M. Krupa

E. Oleksiak

Poniedziałek

830 – 1400

800 – 1230

1230 – 16 30

Wtorek

1000 –1400

1200 –16 30

8 00 – 1200

Środa

1200 –1630

8 00 – 1330

9 00 – 1400

Czwartek

800 – 1430

1200 – 1630

800 – 1300

Piątek

1000 –1300

8 00 –1230

1200 –1600

W sprawach pilnych (związanych z koniecznością spotkania rodziców z dyrekcją)

prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie.