|

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka
ul.
Ks. F.Blachnickiego 5

 

Telefon: 29 760 36 92
Fax: 29 760 36 92

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://3lo.ostroleka.edu.pl

 

Organ prowadzący
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka. (https://bip.um.ostroleka.pl/)
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dyrekcja:
mgr Tyszka Robert - Dyrektor szkoły
mgr Oleksiak Ewa - Wicedyrektor szkoły
mgr Krupa Marzena - Wicedyrektor szkoły


Organa szkoły:
Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Leszek Kleczkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statut szkoły: zobacz statut

 

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

 1. Bilans jednostki budżetowej

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki


OFERTY PRACY

Informacja o naborze na stanowisko nauczyciel języka hiszpańskiego: zobacz oferty pracy


 

PLATFORMA ZAKUPOWA

Postępowania publiczne: zobacz


 

EPUAP


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Kliknij na listę wszystkich usług według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto lub gminę, wybierz pismo ogólne do urzędu i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą


Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP.
Pisma, podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście w Jednostce lub listownie natomiast wybór należy do Interesanta.

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela
ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.
Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Poradnik Interesanta
W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP (usługa będzie udostępniona wkrótce przez ePUAP) - czyli zestawu infomacji indentyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego

 


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI