|

Samorząd uczniowski III Liceum Ogólnokształcącego prowadzi swoją działalność od początku istnienia szkoły. W realizacje zadań samorządowych od lat angażuje się kreatywna i pracowita młodzież. Uczniowie wykorzystują własne umiejętności i zainteresowania działając w trzech sekcjach:

 • dekoracyjnej
 • informacyjnej
 • fotograficznej

Uczniowie działają nie tylko na rzecz szkoły ale także chętnie angażują się w prace na rzecz środowiska lokalnego. Przy udziale SU organizowane są uroczystości szkolne takie jak: otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły, Loteria mikołajkowa czy Festiwal Nauk. Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Samorząd włącza się w organizację akcji charytatywnej dyskoteka z Mikołajem. SU jest głównym organizatorem Festynu Szkolonego „My Twoją Szansą’ promującym szkołę. Szybki przekaz informacji, dostarczanie uczniom dziennej dawki muzyki podczas przerw możliwy jest dzięki uczniom pracującym w radiowęźle szkolnym. Pracami Samorządu koordynuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który wybierany jest poprzez cała społeczność uczniowską.

Wszystkie działania podejmowane przez uczniów sa zgodne z regulaminem i planem pracy SU.

Lista uczniów pełniących funkcje przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w latach 1997-2018

 • Szymon Prusiński
 • Anna Gocłowska
 • Katarzyna Frączek
 • Kamil Fluks
 • Mateusz Rudzik
 • Kinga Rosak
 • Daniel Dzwonkowski
 • Sylwia Zakrzewska
 • Mateusz Jezierski
 • Aneta Matłach
 • Adrian Wołczuk
 • Patrycja Galińska
 • Marta Kowalska
 • Anna Wędracka

Nad sprawnym działaniem SU czuwają aktualni opiekunowie: p. Magdalena Władysiuk, p. Magdalena Stolarkiewicz, p. Magdalena Prekiel, p. Eliza Tyszka oraz p. Anna Gawrych. W ubiegłych latach uczniami opiekowali się: p. Dorota Śledzińska, p. Marzena Krupa, p. Anna Pędzich, p. Izabela Chojnowska, p. Maciej Kruszewski, p. Halina Bartłoszewska, p. Justyna Konopka i p. Barbara Strzeszewska.