Rada Rodziców dokonała wyboru dostawcy ubezpieczenia grupowego na rok 2021/22.

Firma ubezpieczeniowa to InterRisk T.U.S.A. Wystawcą polisy jest firma obsługująca MAXIM Ubezpieczenia Agata Hyjek.

Suma ubezpieczenia wynosi 30.000,00 PLN.

Składka 38,00 PLN płatna do 22 października 2021 (im szybciej tym lepiej).

Sposoby uiszczenia należności za ubezpieczenie:

- bezpośrednio u pracownika firmy ubezpieczeniowej (od 11 do 13 października 2021 r. w budynku III LO, pokój 35),

- na konto bankowe :
Konto InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group:
43 1240 6960 7170 0012 5010 5836

- do wychowawcy (jeżeli wychowawca wyrazi zgodę na zebranie i przekazanie składki ubezpieczeniowej).

Robert Tyszka
Dyrektor Szkoły

Umowa ubezpieczenia: zobacz

Warunki ubezpieczenia: zobacz