|

Rok szkolny 2023/2024

 

Data

Ilość dni

Przyczyna

17.10.2023 r.

1

Konferencja dla nauczycieli

02.05.2024 r.

1

Dzień Flagi

7-9.05.2024 r.

3

Egzaminy maturalne

31.05.2024 r.

1

Dzień po Bożym Ciele

Razem

6

 

 

W razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji pracy dyrekcja może  wyznaczyć większą ilość dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Rozważane są: 10.05.2024 r. oraz 13.05.2024 r.