|

Dyżur Rady Rodziców - w każdą środę od godziny 16.00Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców
 
Bank BS Wąsewo
 
Nr konta : 87 8930 0004 0000 3825 3000 0010