|

II semestr roku szkolnego 2023/2024

 

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.01.2024

Dyrekcja

2.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Luty 2024

Wszyscy Pracownicy

3.

Szkolenie Rady Pedagogicznej "Depresje i samobójstwa wśród młodzieży-razem zadbajmy o bezpieczeństwo"

21.02.2024

Nauczyciele

4.

Rekolekcje Wielkopostne

14,15.03.2024

Dyrekcja

Nauczyciele

5.

Wystawienie zagrożeń w kl. IV LO

21.03.2024

Dyrekcja

Nauczyciele

6.

Dzień otwarty dla Rodziców / Zebranie z Rodzicami

21.03.2024

Dyrekcja

Nauczyciele

7.

Prezentacje Edukacyjne

lub inne działania promocyjne.

Marzec 2024

Dyrekcja i Zespół Promocji III LO

8.

Promocja w Szkołach Podstawowych

II – IV. 2024

Nauczyciele

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opinia w sprawie arkusza organizacyjnego III LO.

Kwiecień 2024

Dyrekcja

Nauczyciele

 

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024- 02.04.2024

 

11.

Sprawdziany semestralne/dyrektorskie

Kwiecień 2024

Dyrekcja

12.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. IV LO

22.04.2024

Dyrekcja

Nauczyciele

13.

Uroczyste zakończenie szkoły kl. IV LO

26.04.2024

Dyrekcja

14.

Egzaminy maturalne

Zobacz: harmonogram matur

Dyrekcja/ Wychowawcy/

Nauczyciele

15.

Wystawienie zagrożeń w kl. I, II i III LO

16.05.2024

Dyrekcja

Nauczyciele

16.

Dzień otwarty dla Rodziców/zebranie z Rodzicami

16.05.2024

Dyrekcja

Nauczyciele

17.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – kl. I, II i III LO

17.06.2024

Dyrekcja

18.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024

Dyrekcja