II semestr roku szkolnego 2020/2021

 

Lp. 

Tematyka 

Termin 

Odpowiedzialny 

1. 

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

03.02.2021 

Dyrekcja 

2. 

Rekolekcje Wielkopostne

18.03-19.03.2021 

Dyrekcja  

Nauczyciele  

3. 

Wystawienie zagrożeń w kl. III LO 

25.03.2021

     Dyrekcja 

Nauczyciele

4. 

Dzień otwarty dla Rodziców / Zebranie z Rodzicami 

25.03.2021

     Dyrekcja 

Nauczyciele

5. 

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych 

19.04.2021 

Nauczyciele

6. 

Prezentacje Edukacyjne lub inne działania promocyjne. 

III - IV.2021 

Dyrekcja I Zespół przygotowujący 

7. 

Lekcje otwarte na platformie do zdalnego nauczania

(zamiast Festiwalu Nauk)

III – IV. 2021 

Nauczyciele  

 

8. 

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO 

26.04.2021 

Dyrekcja

9. 

Uroczyste zakończenie szkoły kl. III LO 

30.04.2021 

Dyrekcja 

10. 

Egzaminy maturalne 

4-18.05.2021 

Dyrekcja

11. 

Wystawienie zagrożeń w kl. I i II LO 

20.05.2021 

     Dyrekcja 

Nauczyciele

12. 

Dzień otwarty dla Rodziców / Zebranie z Rodzicami 

20.05.2021 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

13. 

Sprawdziany semestralne w LO 

odwołane

 

14. 

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w kl. I i II LO 

14.06.2021 

Nauczyciele

15. 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.06.2021 

Dyrekcja 

16.  

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

25.06.2021 

Dyrekcja