I semestr roku szkolnego 2023/2024

 

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

31.08.2023

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plan Nadzoru , Plan Pracy III LO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

12.09.2023

3.

Zebrania z rodzicami klas I , II, III i IV

14.09.2023

4.

Próbna ewakuacja szkoły

Wrzesień 2023

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Październik/listopad 2023r.

6

Diagnoza w klasach pierwszych.

Wrzesień 2023r.

7.

Zagrożenia w kl. IV

15.11.2023

8.

Zebrania z rodzicami (wszystkie klasy)

15.11.2023

9.

Próbne matury ( diagnoza)

Październik-listopad 2023

10.

Sprawdziany dyrektorskie

Grudzień 2023

11.

Zagrożeń w kl. IV LO

15.11.2023

12.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w kl. I, II i III

08.12.2023

13.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. IV LO

21.12.2023

14.

Zebrania z Rodzicami kl. IV LO

03.01.2024

15

Studniówka 2023

06.01.2024

lub

13.01.2024

16.

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w kl. I, II i III LO

03.01.2024

17.

Posiedzenie Klasyfikacyjne RP dla kl. I, II i III

11.01.2024

18.

Zebrania z Rodzicami - klasy I, II, III

11.01.2024

(po posiedzeniu RP)

19.

Posiedzenie Podsumowujące RP

30.01.2024