II semestr roku szkolnego 2021/2022

 

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej

27.01.2022

Dyrekcja

2.

Ferie zimowe

31.01.2022-13.02.2022

 

3.

Rekolekcje Wielkopostne

Marzec / kwiecień 2022

Dyrekcja

Nauczyciele

4.

Wystawienie zagrożeń w kl. III LO po GIM.

24.03.2022

     Dyrekcja

Nauczyciele

5.

Wystawienie propozycji ocen w kl. III LO po GIM.

24.03.2022

Nauczyciele

 

6.

Dzień otwarty dla Rodziców / Zebranie z Rodzicami

24.03.2022

Dyrekcja

Nauczyciele

7.

Prezentacje Edukacyjne lub inne działania promocyjne.

III - IV.2022

Dyrekcja I Zespół przygotowujący

8.

Lekcje otwarte na platformie do zdalnego nauczania (zamiast Festiwalu Nauk).

III – IV. 2022

Nauczyciele

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opinia w sprawie arkusza organizacyjnego III LO.

Kwiecień 2022

Dyrekcja

Nauczyciele

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022- 19.04.2022

 

11.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO po GIM.

25.04.2022

Dyrekcja

12.

Uroczyste zakończenie szkoły kl. III LO po GIM.

29.04.2022

Dyrekcja

13.

Egzaminy maturalne

4-6.05.2022

część pisemna (przedmioty obowiązkowe)

Dyrekcja

14.

Wystawienie zagrożeń w kl. I, II i III LO po SP

19.05.2022

Dyrekcja

Nauczyciele

15.

Dzień otwarty dla Rodziców / Zebranie z Rodzicami

19.05.2022

Dyrekcja

Nauczyciele

16.

Sprawdziany semestralne w LO

maj/ czerwiec 2022

Dyrekcja

17.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – kl. I, II i III LO po SP

20.06.2022

Dyrekcja

18.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

24.06.2022

Dyrekcja