I semestr roku szkolnego 2021/2022

 

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.08.2021

2.

Zebrania z rodzicami klas I, II i III

2-3.09.2021

3.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plan Nadzoru , Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

14.09.2021

4.

Próbna ewakuacja szkoły

Wrzesień 2021

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej - wyjazdowe

1-3 października 2021

pracownicy szkoły

6

Matura próbna z matematyki.

29.09.2021 r.

7.

Zagrożenia w kl. III LO po Gimnazjum

18.11.2021

8.

Zebrania z rodzicami (wszystkie klasy)

18.11.2021

9.

Próbne matury w kl. III LO po Gimnazjum

Listopad 2021

10.

Sprawdziany dyrektorskie w kl II i kl. III po Szkole Podstawowej

Grudzień 2021

11.

Wystawienie ocen śródrocznych w kl. III LO po Gimnazjum

14.12.2021

12.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w kl. I, II i III po Szkole Podstawowej

22.12.2021

13.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO po Gimnazjum

21.12.2021

14.

Zebrania z Rodzicami kl. III LO po Gimnazjum

04.01.2022

15

Studniówka 2022

08.01.2022

16.

Wystawienie ocen śródrocznych w kl. I I II LO

17.01.2022

17.

Posiedzenie Klasyfikacyjne RP dla kl. I, II i II po Szkole Podstawowej

24.01.2022

18.

Zebrania z Rodzicami

26.01.2022

19.

Posiedzenie Podsumowujące RP

27.01.2022