SKŁAD RADY RODZICÓW:

 • Dariusz Gadzała – przewodniczący – III F
 • Robert Wojdyna – z-ca przewodniczącego – II A
 • Monika Żerańska – sekretarz – I A
 • Dorota Czyż – III D
 • Waldemar Balcerczyk – II D
 • Beata Pyskło – II D
 • Robert Prusik
 • Alicja Niewczas – III D
 • Anna Romejko – I B1
 • Jarosław Kowalczyk – I D
 • Dorota Gałecka – I F
 • Katarzyna Kupis – II B1
 • Mariola Kochanowicz – III E
 • Mariola Szczepanek – I B
 • Bogdan Rojewski – III B
 • Magdalena Murawska – III
 • Magdalena Andrzejewska – III B

 

KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

87 8930 0004 0000 3825 3000 0010