SKŁAD RADY RODZICÓW:

Karolina Korzenko

-

Przewodnicząca

Monika Janus

-

V-ce przewodnicząca

Anna Grabowska

-

Sekretarz

Iwona Białobrzewska

-

Skarbnik

 

 

 

KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

87 8930 0004 0000 3825 3000 0010