|

Skład Rady Rodziców:

 

 

Przewodniczący

-

Marek Romanowski

Wiceprzewodniczący

-

Agnieszka Zięba

Wiceprzewodniczący

-

Magdalena Stolarkiewicz

Sekretarz

-

Joanna Kacprzak

Skarbnik

-

Paulina Woźniak

 

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Przewodnicząca

-

Mariola Szczepanek

Członkowie

-

Magdalena Borowiecka, Monika Leśnik

 

KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

87 8930 0004 0000 3825 3000 0010