W tym roku przypadła dziesiąta rocznica ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Miasta Ostrołęki. W zwązku z tym wydarzeniem Rada Miasta Ostrołęki zorganizowała konkurs literacki na cześć Patrona. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiły się następujące uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej  w Ostrołęce: Bacławska Julia kl. 1A1, Domurad Natalia kl. 1C, Jońska Julia kl. 1C, Makowska Gabriela 1C, Kulesza Maja 2C, Dobrowolska Agata 3C i Natalia Bastek 3C.

 

 

Tematyka prac pisemnych tyczyła się jednego z wybranych tematów:

  • „Każdy ma swoje Westerplatte” – rozwiń myśl św. Jana Pawła II.
  • Św. Jan Paweł II – patron godny miasta Ostrołęki.
  • „Żyć życiem innym niż większość” – rozważ sformułowanie, odwołując się do życia Jana Pawła II.
  • Która wypowiedź św. Jana Pawła II wywarła największy wpływ na Twój sposób myślenia, postrzegania świata, postępowania itp.
  • „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” – czy zgadzasz się z wypowiedzią św. Jana Pawła II? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 

Prace były oceniane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoł ponadpodstawowe. Nasze uczenice zostały docenione: Natalia Bastek uklasyfikowała się na  III miejscu, zaś Agata Dobrowolska uzyskała wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i książkami, które zostały wręczone w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki dnia 06 czerwca 2024 roku przez pana Prezydenta Pawła Niewiadomskiego, Przewodniczącego Rady Miasta – pana Wojciecha Zarzyckiego oraz przez panią Dyrektor Wydziału Oświaty – Bogumiłę Jarkę.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!