W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie 7 klas naszej szkoły wraz z wychowawcami wzięli udział w realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z Kulturą mi do twarzy”. Do projektu przystąpiły klasy I B - wych. p. E. Tyszka, kl. I C - wych. p. M. Jarka, kl. ID - wych. p. J. Górska, kl. I F -wych. p. I. Serzysko, kl. I H - wych. p. P. Dobkowska–Zdanowicz, kl. III B – wych. p. D. Drężek oraz kl. III D – wych. p. M. Tomaszewska–Podolak. Program „Z Kulturą mi do twarzy" miał na celu promowanie kultury i sztuki wśród uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było wykonanie co najmniej 20 z 40 działań, zaproponowanych przez autorów projektu, które podzielone były na moduły tematyczne. W naszej szkole wykonaliśmy 28 zadań.

Podczas ich realizacji młodzież zwiedzała muzea, brała udział w wydarzeniach kulturalnych, poznawała zwyczaje innych krajów, miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy odnośnie różnych aspektów kultury, w szczególności własnego regionu. Program „Z kulturą mi do twarzy” rozwinął u uczniów poczucie estetyki, wpłynął pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”. Udział w projekcie przyczynił się także do kształtowania u młodzieży szacunku wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych, a także do wzmocnienia takich wartości jak dobro i piękno. Za aktywną pracę nad realizacją działań projektowych każda klasa otrzymała dyplomy, a szkoła i nauczyciele certyfikaty oraz zaproszenie do udziału w kolejnej edycji projektu. Koordynatorem projektu w szkole była p. Dorota Drężek.