W dniu 13.09.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego. Cieszymy się, że szeregi zostały zasilone przez nowych uczniów, głównie klas pierwszych. Podczas zebrania omówiliśmy plan pracy na rok szkolny, poruszyliśmy kwestie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta, a także na Przewodniczącego SU w III LO. Gdyby ktoś chciał jeszcze dołączyć do naszego Samorządu Uczniowskiego, to serdecznie zapraszamy, każdy pomysł i każda para rąk do pracy są mile widziane. Przed nami wybory na przewodniczącego naszej szkoły. Szczegółowy harmonogram wyborów przedstawia się następująco:

 

Do 29.09.2023 –możliwość zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego SU. Zgłoszenia do p. Anny Gawrych

2-5.10.2023-kampania wyborcza

06.10.2023 -  debata wyborcza, /spotkanie gospodarzy klas z kandydatami, miejsce i godzina spotkania zostaną podane w późniejszym terminie/

O9.10.2023 -  cisza wyborcza

10.10.2023 - wybory wg harmonogramu ogłoszonego przez radiowęzeł

U progu nowego roku szkolnego -Dyrekcji, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom, życzymy  twórczej energii, zarówno w pracy pedagogicznej, jak i uczniowskiej. Niech nowy rok szkolny przyniesie same sukcesy naukowe i wychowawcze.