Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

 

Cele projektu:
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych,
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią,
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W ramach projektu realizować będziemy zadania z IV modułów:
I. W krainie muz
II. Tu jest moje miejsce
III. Kocham, lubię, szanuję
IV. Kultury świata
Relacje z realizacji zadań zamieszczane będą na Facebooku III LO oraz na stronie szkoły.
Autorką i koordynatorką projektu jest p. Paulina Marcysiak.
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Dorota Drężek.