27 maja 2022 r. w III LO w Ostrołęce odbyła się konferencja upamiętniająca Patrona Szkoły–Unię Europejską. Uroczyste spotkanie rozpoczął p. Robert Tyszka–Dyrektor Szkoły, który zwrócił uwagę na fakt, że bycie Europejczykiem to otwartość, tolerancja i demokracja a również poszanowanie jednostki mimo poglądów, koloru skóry czy przekonań religijnych. Uroczystość uświetniła swoją obecnością p. Grażyna Chrzaniuk–Inspektor Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

W pierwszej części spotkania przeprowadzono warsztaty poświęcone patronowi szkoły. Zaproszeni goście, uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w Ostrołęce, debatowali na temat „Co znaczy dla Ciebie być Europejczykiem?” Uczniowie z klasy europejskiej pod opieką p. Aldony Skały – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie przygotowali prezentację o Unii Europejskiej. Konsultant EUROPE DIRECT Ostrołęka p. Aleksandra Nowak nadzorowała warsztaty poświęcone ludziom kształtującym Europę poprzez Wspólnoty Europejskie.

 

W zajęciach wykorzystana została autorska mata edukacyjna przygotowana przez p. A. Nowak poświęcona Ojcom Założycielom Unii Europejskiej. Zadanie polegało na skojarzeniu zdjęć z życiorysami przedstawionych postaci, od Roberta Schumana po Ursulę von der Leyen. Odbyła się również sesja zdjęciowa z ustawionymi w sali "Skrzydłami dla Europy". Wiele emocji pojawiło się podczas quizu wiedzy o Unii Europejskiej, nad którego przebiegiem czuwała autorka zadania p. Dorota Śledzińska- nauczyciel języka angielskiego w III LO. Jego wyniki dowiodły, że młode pokolenie ostrołęczan ma rozległą wiedzę w tym zakresie.

W końcowej części spotkania uczniowie i ich opiekunowie wysłuchali opinii młodych mieszkańców Ostrołęki, polityków, nauczycieli oraz partnerów z projektu Erasmus, którzy podzielili się refleksjami związanymi z postawą europejską współczesnego Polaka.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DmWow4IWLms&feature=emb_logo&ab_channel=Northcast

https://www.youtube.com/watch?v=ghoQt6_Me1A&feature=emb_logo&ab_channel=Northcast

https://www.youtube.com/watch?v=yu1Lbj0etPg&feature=emb_logo&ab_channel=Northcast

 

Po krótkiej przerwie i poczęstunku przygotowanym przez młodzież działającą w szkolnym Klubie Erasmus odbyła się druga część konferencji poprowadzona przez p Halinę Bartoszewską – koordynatora programu Erasmus i wymian uczniowskich w III LO oraz p. Małgorzatę Alomar – nauczyciela j. niemieckiego i rosyjskiego. Kluczowym zagadnieniem dyskusji było ustalenie odpowiedzi na pytanie: „ERASMUS – czy warto?”

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8dLxygTnR0&ab_channel=Northcast

https://www.youtube.com/watch?v=YmHqfeAUlKs&ab_channel=WiktoriaBrodzik

https://www.youtube.com/watch?v=T0PaAidI38I&ab_channel=Oliwia%C5%BB

 

Uczniowie biorący aktywny udział w Erasmusie poinformowali przybyłych gości, na jakich zasadach działa projekt, jakie są jego cele i jakie korzyści ma młodzież uczestnicząca w wymianach uczniowskich. Licealiści opowiadali o wymianach zagranicznych, warsztatach związanych z realizacją celów projektu, mieszkaniu w domach europejskich oraz zawartych przyjaźniach. Na zakończenie w ramach integracji wszyscy uczniowie zatańczyli „Belgijkę ‘’.

 

III LO jest jedną z niewielu placówek w naszym regionie realizujących projekty i wymiany uczniowskie od 17 lat. Obecnie młodzież uczestniczy w dwóch projektach „Nauka i praca w Europie” oraz „Nauczanie i uczenie się z użyciem nowych technologii informacyjnych”. Partnerami w projekcie są Belgia, Włochy, Francja, Turcja, Hiszpania, Rumunia i Portugalia.

 

Projekty Erasmus:

Job and Study Opportunities:  https://www.facebook.com/groups/4362635763752245

Let's Build a Bridge between Generations: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054481778981

Learning and Teaching with Digital Tools: https://www.facebook.com/Learning-and-Teaching-with-Digital-Tools-112281877896600