25 października 2021 roku uczennice klasy IIIGp wzięły udział w Narwiańskich Zaduszkach Literackich, które zostały zorganizowane przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce. Spotkanie było okazją do wspomnienia zmarłych poetów, którzy tworzyli na Kurpiach. Młodzież z ostrołęckich szkół recytowała utwory m.in. Dionizego Maliszewskiego, Edwarda Kupiszewskiego, Zofii Niedziałkowskiej, Alfreda Sierzputowskiego.

Naszą szkołę reprezentowała Maria Dawidczyk, która pięknie zaprezentowała wiersz „Monolog” Mieczysława Czychowskiego. Ostrołęccy poeci przeczytali wzruszające wiesze, które napisali, żeby uczcić pamięć zmarłych twórców. Spotkanie przybliżyło uczniom i innym zaproszonym gościom sylwetki artystów i ich twórczość.