Dnia 7 października 2021 roku, w budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, odbyła się konferencja pod nazwą "Wolontariat Opiekuńczy - podregion ostrołęcki". Spotkanie miało na celu omówienie form działalności wolontariackiej na terenie województwa mazowieckiego, przedstawienie nowych projektów, jak również zachęcenie młodych ludzi do działań na rzecz ludzi starszych. Przedstawicielki naszej szkoły: pani Halina Bartłoszewska – koordynator działań wolontariackich w III LO im Unii Europejskiej oraz uczennica Aleksandra Pijanowska, przygotowały prezentację podsumowującą współpracę z dziennym domem seniora pt.: „Senior +”.

Prezentacja ta powstała w ramach projektu ”Erasmus Plus - Zbudujmy most między pokoleniami”. Omówione zostały również plany i cele na rok szkolny 2021/22 - jakimi są m. in. spotkania integracyjne z seniorami, prowadzenie ciekawych warsztatów międzypokoleniowych, kontynuacja projektu „Herbatki z Seniorem”, spotkania integracyjne, czy też opieka indywidualna – „Spacerek z Seniorem”. Warto uzmysłowić sobie, jaki wpływ na człowieka wywierają relacje między młodymi, a starszymi osobami, jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy, przekazywanie pozytywnej energii oraz codzienne nawiązywanie kontaktów ze starszymi ludźmi i pielęgnowanie tych więzi. Pamiętajmy - dobro powraca. Wszystkich chętnych zachęcamy do działania i opieki nad seniorem, zapraszamy do szkolnego wolontariatu "Promyk Słońca".

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: "Zbudujmy most między pokoleniami"