28 kwietnia 2021 roku Pan dyrektor Robert Tyszka w imieniu wszystkich pracowników szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej podziękował przewodniczącemu SU, Jakubowi Gąsce, za jego pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły. Wszystkim Absolwentom życzymy wspaniałych wyników egzaminu maturalnego oraz spełnienia życiowych marzeń. Zgodnie z regulaminem SU do końca bieżącego roku szkolonego funkcję przewodniczącego SU będzie sprawowała zastępczyni - Alicja Zembrzucka.