W ramach projektu zorganizowaliśmy PUNKT INFORMACJI EUROPESKIEJ EPAS. Na półkach znajdują się pozycje dotyczące praw obywatela UE, prawodawstwa europejskiego w dziedzinie ochrony klimatu, rynku pracy i wielu innych problemów jakie podejmuje UE. Znajdziecie tam także informacje na temat struktury i procesu decyzyjnego oraz zakresu prac Parlamentu Europejskiego.

Zachęcamy wszystkich do korzystania. Pamiętajcie! Człowiek uczy się przez całe życie. Każda wiedza jest użyteczna i potrzebna!!!