Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence)  ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r., zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego. Święto obchodzone jest corocznie 2 października, dzień ten jest także dniem urodzin Mahatmy Gandhiego (2 października 1869 roku).

 

 

 

„Jesteście moją ostatnią deską ratunku. Jestem w szkole bity i przezywany. Powiedziałem rodzicom, że muszę zmienić szkołę, ale podobno to jest niemożliwe. Codziennie specjalnie spóźniam się do szkoły, bo boję się, że dostanę od chłopaków ze starszej klasy jeszcze przed lekcjami. Wszyscy się ich boją. Muszę też oddawać im pieniądze, ostatnio zniszczyli mi telefon”. Chłopak, 12 lat.
Źródło: „Dzieci się liczą 2017” – raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce
– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Kochani, przemoc NIGDY nie jest rozwiązaniem problemów. Wręcz przeciwnie, tylko je potęguje.

Oto małe wyjaśnienie, co to jest przemoc:
Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną. Według WHO, o uznaniu danego przypadku użycia siły lub władzy, lub groźby takiego użycia, za przemoc, decyduje negatywny cel i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych skutków takiego działania.
Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej. Typowymi środkami przemocy fizycznej jest szarpanie, popychanie, uderzanie, szturchanie, kopanie itp.
Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, krzyczenie na kogoś, obelga, straszenie (np. użyciem przemocy fizycznej) i molestowanie psychiczne.
Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby.
Przemoc seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu.
 

Przemoc rówieśnicza to m.in: przezywanie, dogadywanie, ośmieszanie, wykluczenie z grupy, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko osobie, pobicie, kopanie, popychanie, szarpanie, kradzież, niszczenie przedmiotów, złośliwe SMS-y, e-maile, wpisy w serwisie społecznościowym, umieszczanie w internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę.
Zgodnie z art. 1 § 2 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. przez czyn karalny rozumie się czyn zabroniony przez ustawę, jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wskazane niektóre wykroczenia. Chodzi, zatem o przestępstwa określone w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym oraz tzw. przestępstwa pozakodeksowe wskazane w innych ustawach.
Źródło: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich


Przemoc rówieśnicza, jako przestępstwo to przede wszystkim: groźby, szantaż, zniewagi, zniesławienie, pobicia, zmuszania do wykonania określonych czynności, niszczenie rzeczy, kradzież, rozbój.

 

Przemoc rówieśnicza, jako wykroczenie to przede wszystkim niszczenie lub kradzież rzeczy o wartości poniżej jednej czwartej części minimalnego wynagrodzenia.

 

POSTARAJMY SIĘ PROSZĘ, ABY NASZE RELACJE W SZKOLE/KLASIE/W CODZIENNYM ŻYCIU NIE NARAŻAŁY NIKOGO NA STRACH, LĘK CZY WYKLUCZENIE. TO NASZE DZIAŁANIA KAŻDEGO DNIA ŚWIADCZĄ O NAS SAMYCH.

NIKT NIE CHCE SIĘ BAĆ!

NIKT NIE CHCE BYĆ ZASTRASZANY, PONIŻANY CZY OBRAŻANY!

TRAKTUJMY WSZYSTKICH TAK, JAKBYŚMY CHCIELI BY NAS TRAKTOWANO!!!
 

Gdzie szukać pomocy?

Zawsze możecie poprosić o wsparcie lub pomoc swojego wychowawcę/nauczyciela, rodzica/pedagoga/psychologa/osobę, której ufacie.
Zawsze znajdzie się rozwiązanie, wystarczy tylko chcieć!


Pamiętaj! Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy, zgłoś się do nas!

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce
ul. T. Kościuszki 45, pokój nr 210 (II piętro)
Telefon: +48 29 765 42 49
 

MARZENA SZYMAŃSKA - PEDAGOG