W dniach od 26 listopada 2019 roku do 2 stycznia 2020 roku na terenie naszej szkoły odbywa się zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”. Nasza szkoła bierze udział w akcji nie po raz pierwszy, a nad prawidłowym przebiegiem czuwa Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki. Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie wychowawcze – pokazanie młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.