Wędrówka po szkole

Zapraszamy

Erasmus +

Projekt Erasmus +

Chór Ars Longa

Srebrny Kamerton

W piątek, 27 kwietnia, reprezentacja naszej szkoły w składzie: Maja Wołosz, Seweryn Sypiański i Szymon Sala uczestniczyli w Mistrzostwach Mazowsza w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Trasa biegu była szalenie trudna i wymagająca, a rywalizacja zacięta. Chociaż nasi uczniowie nie zajęli czołowych lokat, to doświadczenie zdobyte na zawodach w Kamionie jest bezcenne. Serdeczne podziękowania kieruję do Rady Rodziców 3LO, która sfinansowała nasz wyjazd

 

Małgorzata Mierzejewska

Miło nam poinformować, że złożony przez naszą szkołę wniosek w ramach rządowego programu "Poznaj Polskę"-edycja 2023, uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w kwocie 15 000 zł. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. We wrześniu, w ramach programu, 45 uczniów naszej szkoły pojedzie na 3-dniową wycieczkę, podczas której młodzież będzie zwiedzała Toruń i Bydgoszcz. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Dorota Drężek.

Dnia 11.05 zostały wręczone nagrody w szkolnym konkursie plastycznym pn: "Stop cyberprzemocy". Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi uczniów na problem cyberprzemocy oraz negatywne skutki tego zjawiska, a także propagowanie idei zwalczania zjawiska cyberprzemocy. Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody: I miejsce Sandra Szmigiel-Bziukiewicz kl. IVC, II miejsce Matylda Kowalska kl. IIIC, III miejsce Adrianna Bałon kl.IIF. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Organizatorzy p. Dorota Drężek, p. Dorota Pierzchała.

Uczniowie klas 1C1, 2A, 2C, 3C oraz tegorocznych maturzystów z klasy 4Gp pod okiem nauczycielki biologii p. Pauliny Szczerbo-Sawickiej własnoręcznie i samodzielnie wykonali modele biologiczne. W zasobach pracowni możemy znaleźć m.in. zielniki roślin okrytonasiennych i nagonasiennych, modele budowy komórek i tkanek, makiety struktur anatomicznych budowy ludzkiego ciała (np. kość, przekrój mózgu, serca czy układ oddechowy i wydalniczy). Znajdziemy tam również modele DNA, RNA czy chromosomów.

Dnia 08 maja 2023 roku Wolontariusze z III LO włączyli się w ogólnopolską zbiórkę pod hasłem „Niektóre marzenia są do spełnienia” organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Młodzież kwestowała na terenie Ostrołęki na rzecz dzieci, które ze względu na ubóstwo są zagrożone wykluczeniem. Dziękujemy, że po raz kolejny mogliśmy na Was liczyć. Opiekunowie SKW p. Dorota Drężek, p. Małgorzata Świderska.

Zespół w składzie: Natalia Gałenza, Patrycja Kupis, Oskar Ostrowski oraz Ziemowit Karlak wywalczyli drugie miejsce w Rejonowych Mistrzostwach PCK z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie poza wiedzą teoretyczną o zasadach udzielania pomocy poszkodowanym oraz znajomości działalności Polskiego Czerwonego Krzyża musieli wykazać się także umiejętnościami udzielenia pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Uczniów do zawodów przygotowywała nauczycielka biologii p. dr Paulina Szczerbo-Sawicka. Dziękujemy p. dr Dorocie Czyż Dyrekcji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pracowni i fantomów do nauki pierwszej pomocy.

28 kwietnia 2023 roku uczniowie klasy 2A IIILO w Ostrołęce o profilu biologiczno-fizjoterapeutycznym odwiedzili ostrołęcki „MEDYK” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Wzięli udział w lekcji biologii oraz kole fizjoterapeutycznym. Podczas zajęć uczniowie oglądali gotowe preparaty mikroskopowe. Mogli bliżej przyjrzeć się budowie łodygi sosny w  przekroju poprzecznym, łodygi rośliny dwuliściennej drzewiastej, komórkom epidermalnym cebuli czy zobaczyć budowę odnóża muchy domowej. Ponadto uczniowie sami wykonali preparaty z kropli krwi ludzkiej, śliny oraz włosa.

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w III LO

Czytaj więcej

XX-lecie

Uroczystość XX-lecia III LO

Czytaj więcej

Konkurs ReMy

"Marsjanusze" z III LO najlepszym zespołem badaczy Marsa w Polsce!!!

Czytaj więcej

Szkoła Promocji Zdrowia

Program realizowany przez III LO przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce

Czytaj więcej