Wędrówka po szkole

Zapraszamy

Erasmus +

Projekt Erasmus +

Chór Ars Longa

Srebrny Kamerton

Pierwszy raz po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w dniach 25-29 października, odbyły się "Otrzęsiny Klas Pierwszych". Mimo trudnej sytuacji i nieco innego przebiegu samego wydarzenia, Samorząd Uczniowski uroczyście powitał Pierwszoklasistów w naszej uczniowskiej Społeczności. W ramach Otrzęsin odbyła się gra terenowa, w której klasy zostały podzielone na 5-cio osobowe grupy i miały do wykonania 3 zadania. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się dokładnością i sprawnością.

3 listopada klasy 2F i 3Fp pod opieką p. Marty Siędy i p. B. Dobczyńskiej, wzięły udział w warsztatach dziennikarskich pt.: Nowe Widnokręgi: zrozumieć media-zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Zajęcia podzielne były na bloki tematyczne: język obrazu, światło i cień, świat dźwięku oraz słowo w druku. W trakcie warsztatów młodzież nie tylko poznała teoretyczne tajniki rzemiosła dziennikarskiego, ale także miała okazję zmierzyć się z trudami pracy medialnej pod czujnym okiem kamery.

25 października 2021 roku uczennice klasy IIIGp wzięły udział w Narwiańskich Zaduszkach Literackich, które zostały zorganizowane przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce. Spotkanie było okazją do wspomnienia zmarłych poetów, którzy tworzyli na Kurpiach. Młodzież z ostrołęckich szkół recytowała utwory m.in. Dionizego Maliszewskiego, Edwarda Kupiszewskiego, Zofii Niedziałkowskiej, Alfreda Sierzputowskiego.

"BohaterON – włącz historię!" to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Uczniowie III LO oprócz kartek na godzinach wychowawczych i historii mieli dodatkowe zajęcia lekcyjne na temat życia codziennego w czasach Powstania Warszawskiego. Głód, brud i wesela - codzienność podczas Powstania Warszawskiego.

Czy jesteście ciekawi co niosą atlantyckie wiatry? Dlaczego wyruszyłyśmy do Portugali? Nasz projekt "Job and Study opportunities" (Erasmus+) skupia się na: odkrywaniu możliwości studiowania w krajach partnerskich, zapoznaniu się z zagranicznym rynkiem pracy, pogłębianiu i nawiązywaniu więzi międzykulturowych. Nasza podróż zaczęła się już od 8 rano. Pełne energii wyruszyłyśmy na lotnisko.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych”. Jest on realizowany we współpracy Urzędu Miasta Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt ma na celu wsparcie społeczności ostrołęckich szkół ponadpodstawowych w rozwijaniu demokratycznej kultury szkoły.

"Kropla wody-kroniką życia na Ziemi" to zwycięski projekt Alicji Pierzchały, uczennicy klasy IID realizowany pod kierunkiem Pani Ewy Niewiarowskiej. Zaplanowane zadania prowadzono w ramach mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka. Wyróżniony projekt został zaprezentowany przez Alicję podczas uroczystej gali IV edycji konkursu na Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021.

Teren skansenu w Kadzidle był miejscem spotkania uczniów klas 1A i 1C, które odbyło się 13 października 2021 roku. Wyjazd młodzieży wraz z opiekunami miał charakter integracyjny. Nie zabrakło więc zabaw sprawnościowych opartych na współpracy wszystkich uczestników, którzy podzieleni na zespoły wykonywali różnorodne zadania. Naturalna olimpiada przebiegała pod bacznym okiem instruktorów Mówiącego Kija.

Dnia 7 października 2021 roku, w budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, odbyła się konferencja pod nazwą "Wolontariat Opiekuńczy - podregion ostrołęcki". Spotkanie miało na celu omówienie form działalności wolontariackiej na terenie województwa mazowieckiego, przedstawienie nowych projektów, jak również zachęcenie młodych ludzi do działań na rzecz ludzi starszych. Przedstawicielki naszej szkoły: pani Halina Bartłoszewska – koordynator działań wolontariackich w III LO im Unii Europejskiej oraz uczennica Aleksandra Pijanowska, przygotowały prezentację podsumowującą współpracę z dziennym domem seniora pt.: „Senior +”.

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w III LO

Czytaj więcej

XX-lecie

Uroczystość XX-lecia III LO

Czytaj więcej

Konkurs ReMy

"Marsjanusze" z III LO najlepszym zespołem badaczy Marsa w Polsce!!!

Czytaj więcej

Szkoła Promocji Zdrowia

Program realizowany przez III LO przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce

Czytaj więcej