Kierunki kształcenia na rok 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce

     

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

I język obcy

II język obcy

A

matematyka
j.angielski
biologia

j.polski
matematyka
j.angielski

biologia

j. angielski

j. niemiecki

B

matematyka
fizyka
informatyka

j.polski
matematyka
fizyka
informatyka

j. angielski

j. niemiecki

C

j.polski
j.angielski
biologia

j.polski
matematyka
biologia
j.angielski

j. angielski

j. niemiecki/

j. rosyjski

D

biologia
chemia

j.polski
matematyka
biologia
chemia

j. angielski

j. niemiecki/

j. hiszpański

E

j.angielski
geografia
wos

j.polski
matematyka
geografia
wos

j. angielski

j. niemiecki/

j. hiszpański

F

j. polski

historia

WOS

j.polski
matematyka
historia
wos

j. angielski

j. niemiecki/

j. rosyjski