29 maja 2019 odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), organizowanym przez Politechnikę Warszawską. To pierwsza edycja konkursu, w którym uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, a poprzez uczestniczenie w wykładach czy warsztatach organizowanych przez Uczelnię, uzyskali dostęp do najlepszej i realizowanej na najwyższym poziomie edukacji.

W pierwszym etapie zawodnicy zmagali się z testem z fizyki, matematyki i informatyki, w drugim wykazywali się umiejętnością programowania w języku C++ lub Python oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, a w trzecim - finałowym, rozwiązywali problem praktyczny z wykorzystaniem płytki edukacyjnej arduino.

Spośród 950 uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców: 7 laureatów i 16 wyróżnionych finalistów. Jednym z wyróżnionych finalistów został absolwent naszej szkoły, Michał Wiśniewski z klasy IIIB. Tym samym uzyskał on uprawnienia do przyjęcia na wiele kierunków Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej poza procedurą egzaminacyjną. Warto przypomnieć, że Michał zdobył wcześniej dwukrotnie tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Infosukces” i indeks Politechniki Łódzkiej.

Gratulujemy sukcesów, życzymy dobrego wyboru studiów!