25 kwietnia 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród Laureatom i wyróżnionym Finalistom XX edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich z Matematyki Politechniki Warszawskiej. Konkurs składał się z pięciu etapów. Półfinał i finał odbyły się w gmachu wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W konkursie było zarejestrowanych ponad 2600 kont. Do finału przeszło 230 uczestników.

W V etapie musieli onirozwiązać pięć zadań o stopniu trudności znacznie przekraczającym poziom matury rozszerzonej. Wśród 27 nagrodzonych (19 laureatów, 8 wyróżnionych finalistów) na uroczystej gali, znalazł się uczeń klasy IIIB naszego liceum - Rafał Szypulski. Zdobył on IV miejsce w Polsce, tytuł laureata oraz indeks na wszystkie kierunki Wydziałów: Matematyki i Nauk Informacyjnych, Mechatroniki, Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEL) oraz na następujące kierunki: Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna i Transport, w tym także na wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej.

To już trzeci indeks Rafała, ponieważ w klasie drugiej otrzymał także „Diamentowy indeks” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz indeks Politechniki Gdańskiej.

Nauczycielem matematyki Rafała jest pan Janusz Niemira. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.