Kolejny sukces ucznia naszego liceum. 23 lutego 2019 roku Rafał Szypulski z klasy IIIB zakwalifikował się do V etapu – finału konkursu matematycznego zorganizowanego przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Laureaci tego konkursu, oprócz nagród rzeczowych, nabywają uprawnienia do przyjęcia, poza procedurą kwalifikacyjną, na kierunki między innymi, takie jak: Informatyka, Matematyka, Computer Science, Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), Automatyka i Robotyka, Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Aerospace Engineering,

Power Engineering (Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa), Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechatronics (Wydział Mechatroniki). W sumie: osiem wydziałów Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo nagrodą jest także indeks na wszystkie wydziały i kierunki Politechniki Gdańskiej.

Rafał, uczeń pana Janusza Niemiry, wykazał się umiejętnością rozwiązywania wyjątkowo trudnych zadań matematycznych. Etap finałowy odbędzie się w kwietniu 2019 roku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.