„Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.
Janusz Korczak

13 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele społeczności szkolnej w zaprezentowanym programie artystycznym wyrazili wdzięczność pedagogom za ich zaangażowanie, przekazywaną wiedzę, okazywaną pomoc i życzliwość.

 

Wiele ciepłych słów oraz życzeń popłynęło w kierunku nauczycieli, pracowników administracji i obsługi od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Mileny Brzózy oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani Karoliny Korzenko. Pan dyrektor Rober Tyszka w słowach skierowanych do nauczycieli i uczniów podkreślił, jak wielką sprawą jest kształtowanie młodego pokolenia, zwrócił uwagę na ogromną odpowiedzialność spoczywającą właśnie na nauczycielach. Przekazał również podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za trud i wysiłek wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży, życząc jednocześnie satysfakcji oraz radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów zawodowych.