W środę 20 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się audyt klimatyczny. Uczniowie zostali podzieleni na 6 grup (każda grupa badała jeden z obszarów: woda, pomoce naukowe, odpady, jedzenie, transport oraz energia), którym przewodniczyło trzech członków Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki: Wiktoria Woźniak z klasy IID, Mikołaj Mieszkowski z klasy IIE oraz Oliwia Gąska z klasy IIE. Audyt polegał m.in. na wnikliwych obserwacjach, analizach oraz przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Sprawdzono w jaki sposób społeczność szkolna dba o środowisko w życiu codziennym (m.in za pomocą jakich środków transportu odbywa się nasza droga do szkoły; w jaki sposób segregujemy śmieci; ile zużywamy wody i energii) oraz jaka jest jej świadomość na ten temat. Wyniki badań zostały przekazane przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta - Panu Pawłowi Niewiadomskiemu.