Pierwszy raz po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w dniach 25-29 października, odbyły się "Otrzęsiny Klas Pierwszych". Mimo trudnej sytuacji i nieco innego przebiegu samego wydarzenia, Samorząd Uczniowski uroczyście powitał Pierwszoklasistów w naszej uczniowskiej Społeczności. W ramach Otrzęsin odbyła się gra terenowa, w której klasy zostały podzielone na 5-cio osobowe grupy i miały do wykonania 3 zadania. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się dokładnością i sprawnością.

 

 

Klasy, które ukończyły zadania najszybciej, zostały nagrodzone Certyfikatami, zwalniającymi z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych w danym dniu. Oto nagrodzone klasy:

1 miejsce: 1A
2 miejsce: 1C1
3 miejsce: 1B

Serdecznie gratulujemy i jeszcze raz witamy pełnoprawnych już Uczniów III Liceum Ogólnokształcącego.