Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce informuje, że egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku (piątek), o godzinie 9.00, w sali nr 19. Prosimy pamiętać o obowiązującym reżimie sanitarnym.