Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy w dniu 19 listopada 2020 roku o godz. 17.00 odbędą się zaplanowane zebrania z rodzicami. Odbywać się one będą za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Szczegóły dotyczące spotkań z wychowawcami Rodzice otrzymali w wiadomościach dziennika elektronicznego Vulcan.

Zaloguj się: dziennik Vulcan