W czerwcu 2020 nasza szkoła na zaproszenie Biura Informacji Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz na podstawie decyzji Pana Dyrektora Roberta Tyszki została członkiem programu dla szkół ponadpodstawowych Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Pan Dyrektor oraz opiekun szkolnego programu Pani Aldona Skała zostali Starszymi Ambasadorami szkolnego zespołu EPAS.

19 października 2020 roku na spotkaniu zainteresowanych uczniów formalnie został utworzony zespół Młodszych Ambasadorów Parlamentu Europejskiego składający się z uczniów naszej szkoły. Zadaniem Młodszych Ambasadorów jest i będzie promowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w tym na temat wartości, prawa europejskiego i przede wszystkim działalności Parlamentu Europejskiego. Ze względu na stan zagrożenia-pandemię Covid-19 będziemy w swojej pracy wykorzystywać przede wszystkim przestrzeń wirtualną. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć dlaczego dla każdej Europejki i każdego Europejczyka Parlament Europejski jako reprezentant obywateli Unii Europejskiej jest ważny. Nasze spotkania będą też okazją aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa europejskiego, uczestniczyć w procesach demokratycznych takich jak np. dialogi obywatelskie czy debata na temat przyszłości Europy. Będzie to też okazja aby poznawać wielu ciekawych ludzi. W naszych działaniach wpierać nas będzie swoim doświadczeniem, wiedzą i radą ostrołęcki Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrołęka