Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego informuje, iż w dniu 11 października (niedziela) otrzymał informację o stwierdzonym u ucznia pozytywnym wyniku SARS CoV-2. Uczniowie klasy, do której uczęszcza uczeń z pozytywnym wynikiem oraz nauczyciele, którzy mieli kontakt z uczniem zostali objęci kwarantanną w dniach 12.10-15.10.2020 roku. O zaistniałej sytuacji zostali poinformowani Rodzice Uczniów klasy, do której uczęszcza uczeń z pozytywnym wynikiem SARS CoV-2, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Ostrołęce, Urząd Miasta Ostrołęki oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie Oddział w Ostrołęce.

Dyrektor IIILO
Robert Tyszka