W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła będzie kontynuowała realizację projektu unijnego Erasmus+ pod nazwą: „Zbudujmy most między pokoleniami” („Let’s build a bridge between generations”), którego celem jest zbudowanie relacji oraz zacieśnienie więzi pomiędzy młodym i starszym pokoleniem. W roku szkolnym 2020/21 szkoła przystąpiła do realizacji dwóch nowych projektów Erasmus+:

„Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” („Digital skills”) oraz „O możliwościach podjęcia pracy i nauki w państwach Unii Europejskiej” („Job and study opportunities”). Udział w pierwszym projekcie pozwoli uczniom na zapoznanie się z najnowszymi technologiami informatycznymi oraz możliwościami ich wykorzystania w życiu codziennym. Krajami partnerskimi są: Turcja, Hiszpania, Belgia oraz Francja. Uczestnictwo zaś w drugim projekcie otworzy przed uczniami perspektywy studiowania oraz podjęcia pracy w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Krajami partnerskimi są: Portugalia, Rumunia, Włochy oraz Turcj. Udział w obu projektach jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach pracy nad realizacją projektów uczniowie będą aktywnie działać na terenie szkoły oraz uczestniczyć w wyjazdach do krajów partnerskich. Należy jednak zaznaczyć, iż w związku z epidemią COVID 19 wszelkie wyjazdy dojdą do skutku wówczas, gdy będzie bezpiecznie i Agencja Narodowa Erasmus + wyrazi zgodę na wymiany młodzieżowe. W związku z powyższym szkolni koordynatorzy projektu zapraszają zainteresowanych nauczycieli i uczniów do zgłaszania swojej chęci wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciach w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2020 roku:

- „Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” do pań: Haliny Bartłoszewskiej lub Małgorzaty Alomar;
- „O możliwościach podjęcia pracy i nauki w państwach Unii Europejskiej” do pań: Haliny Bartłoszewskiej lub Patrycji Dobkowskiej-Zdanowicz.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż koordynacją projektów unijnych i wymian młodzieżowych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Ostrołęce zajmuje się pani Halina Bartłoszewska. Wszystkie niezbędne informacje na temat realizowanych przez szkołę projektów unijnych będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej oraz facebooku szkoły.