W dniu 17 września 2020 roku odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. Powołaliśmy na nim nowych członków, głównie z klas pierwszych, a także podzieliliśmy nasz zespół na dwie sekcje: dekoracyjną oraz informacyjną. Ustaliliśmy, że rolę przewodniczącego szkoły nadal pełnić będzie Jakub Gąska z klasy 3H, a jego zastępcą zostanie Alicja Zembrzucka z klasy 2D. Analiza naszych zeszłorocznych poczynań́ pozwoliła nam na dopracowanie programu działania. Wspólna burza mózgów zrodziła wiele ciekawych pomysłów, które już̇ wkrótce urozmaicą życie naszej szkolnej społeczności.