Informujemy, że 2 września 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021. Aby wziąć w nim udział należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 2 do 9 września 2020 roku.

 

 

Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2020 roku (decyduje data wpływu).

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu-Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.

 

Zobacz: regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (22) 59-79-410/413/423/430/449.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/