Komitet Główny OWE w Warszawie, zmieniając regulamin etapu okręgowego ze względu na pandemię, przedstawił uczestnikom zadanie wykonania pracy badawczej, pt.: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu twego zamieszkania wymaga pilnych działań, oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian”. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie IIILO: Karolina Pianka (IID), Natalia Gronet (IDp) i Miłosz Słowikowski (IDp).

Karolina za wykonany projekt badawczy pod hasłem „Problem antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska ołowiem, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości śrutu ołowianego” znalazła się wśród siedmiu laureatów województwa mazowieckiego, tym samym zapewniając kwalifikację do kolejnego etapu centralnego oraz tytuł finalistki XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Nagroda - to ponad 60 indeksów na prestiżowe kierunki Uniwersytetów w Polsce, w tym również 100% z matury z biologii przy rekrutacji na Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekunem Karoliny jest Pani Ewa Niewiarowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!