Zarządzenie Nr 2
w  sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek wystąpienia na terenie III Liceum Ogólnokształcącego, im. Unii Europejskiej w Ostrołęce podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
Czytaj treść zarządzenia: zarządzenie nr 2Zarządzenie Nr 3
w  sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa dotyczącej organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego  w III Liceum Ogólnokształcącym, im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
Czytaj treść zarządzenia: zarządzenie nr 3

Zarządzenie Nr 4
w  sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w III Liceum Ogólnokształcącym, im. Unii Europejskiej w Ostrołęce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Czytaj treść zarządzenia: zarządzenie nr 4