20 stycznia oraz 07 lutego 2020 roku gościliśmy w naszym liceum wolontariuszy z Grupy Ratowniczej Nadzieja. Ratownicy zapoznali młodzież z działalnością grupy do której należą, a także przeprowadzili szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przybliżyli oni uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali  prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Młodzież pod okiem profesjonalistów miała także możliwość doskonalenia swoich umiejętności udzielania pierwszej pomocy, ćwicząc na fantomach. Zdobyte wiadomości oraz zajęcia praktyczne na pewno pomogą właściwie zareagować w sytuacji, kiedy niezbędne będzie niesienie pomocy innym.

Dziękujemy wolontariuszom: Krzysztofowi Brzózemu, Pawłowi Gąsce, Magdalenie Podsiad  oraz Konradowi Dąbkowskiemu za przeprowadzenie ciekawych zajęć.