29 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków nowemu Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Jakubowi Gąsce. Ustępujący gospodarz szkoły, Szymon Prusiński w szeregach Samorządu był 6 lat. Przez ostatnie 3 lata pełnił rolę Przewodniczącego. Podczas uroczystego apelu Pan Dyrektor Rober Tyszka podziękował Szymonowi za zaangażowanie i pracę na rzecz naszego liceum.

W imieniu społeczności uczniowskiej głos zabrały Alicja Zembrzucka i Dominika Kozłowska, wyrażając swoją wdzięczność za lekcję niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Szymonowi życzymy samych sukcesów i trzymamy kciuki za egzaminy maturalne, zaś Kubie owocnej pracy oraz radości płynącej z bycia Przewodniczącym szkoły.