Dnia 21 października 2019 roku, w ramach Europejskiego Dnia Seniora, uczniowie z klas: IAG, ICG, ICP oraz IID wzięli udział w spotkaniu ze świadkiem historii – panią Stanisławą Watrakiewicz – członkiem Oddziału Związku Sybiraków w Ostrołęce. Spotkanie miało na celu propagowanie wiedzy o losach Polaków podczas działań wojennych, przybliżenie dziejów zsyłek na Sybir oraz upamiętnienie ich losów.

Dbając o zachowanie pamięci o losach polskich zesłańców, zgodnie z maksymą „Umarłym pamięć – żyjącym pojednanie”, Sybiraczka opowiedziała o przeżyciach swojej rodziny podczas zesłania. Warto wspomnieć, że nie było to jednorazowe wydarzenie, corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w spotkaniu z Sybirakami, w Marszu Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz różnych wydarzeniach związanych z działalnością Związku Sybiraków w Ostrołęce.