23 października 2019 roku uczniowie klas IFG i IIF uczestniczyli w niezwykle ciekawej lekcji edukacyjnej poświęconej zasadom savoir - vivre, która odbyła się w klasycystycznym pałacu w Jabłonnie. Młodzież pod opieką pań: E. Gąski M. Siędy, E. Zaborowskiej i M. Szymańskiej poznała historię letniej rezydencji biskupa płockiego Michała Poniatowskiego oraz wysłuchała wykładu mgr Małgorzaty Skwarskiej wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat zasad obowiązujących podczas posiłków, wizerunku prawdziwej damy i dobrze ubranego mężczyzny oraz procedur protokołu dyplomatycznego.

Uczniowie klas humanistycznych naszego liceum wiedzę teoretyczną mogli zastosować w praktyce, ucząc się umiejętności zawiązywania krawatów oraz konsumując uroczysty obiad według ceremoniału. To była niezapomniana lekcja dobrych obyczajów i zasad grzeczności, które stanowią podstawę relacji międzyludzkich, ale przede wszystkim są wizytówką każdego dobrze wychowanego człowieka.